Kwaliteit

Om u de best mogelijke kwaliteit te bieden staan wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn wij aangesloten bij onze beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Daarnaast nemen wij deel aan de Kwaliteitskring Kennemerland en maken wij onderdeel uit van het MedNet, een samenwerkingsverband met diverse disciplines in Heemstede.

Tevens wordt er door al onze logopedisten regelmatig aan bij- en nascholing gedaan. Wilt u hier een actueel overzicht van dan kunt u onze facebookpagina bezoeken.

We overleggen ook met de verschillende logopedisten van de verschillende locaties of met andere disciplines indien dit noodzakelijk is voor de behandeling.
U kunt hierbij denken aan verwijzers (artsen), fysiotherapeuten, diëtisten enz. Als uw kind bij ons in behandeling is, hebben we ook regelmatig overleg met school, peuterspeelzaal of crèche om zoveel mogelijk samen te werken naar een zo optimaal mogelijk resultaat.

Om te meten of u als klant tevreden bent en om te leren van uw ervaringen vragen we u bij afronding van de behandeling een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Met uw tips en tops houden wij de kwaliteit hoog!

Mocht er onverhoopt toch iets niet zijn gegaan zoals gewenst dan is het fijn als u dit met ons wilt bespreken. Mocht dit geen oplossing bieden dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
Wij zijn aangesloten bij de Klachten en geschillenregeling Paramedici.

www.klachtenloketparamedici.nl

Vergoeding

U kunt bij ons op afspraak terecht. Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren, zodat u geen rekening van ons ontvangt.

Is uw kind jonger dan 18 jaar dan zal logopedische begeleiding niet ten koste gaan van uw eigen risico. Vanaf 18 jaar is dat wel het geval.

Het kan bij uitzondering voorkomen dat het rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar niet lukt. In dat geval zal u rechtstreeks de factuur van ons ontvangen.

Indien u verhinderd bent, dient u ongeacht de reden tenminste 24 uur van te voren af te bellen. Mocht dit niet gebeurd zijn dan zal u zelf de rekening ontvangen. Deze kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar maar dient u zelf aan ons te voldoen.

Wij vragen u op de eerste afspraak een verwijzing, het pasje van de zorgverzekeraar, en een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart van het patiënt /cliënt) mee te nemen. De verwijzing kunt u krijgen van een (huis)arts, tandarts of specialist. Hoe vaak een behandeling plaats gaat vinden hangt af van het logopedisch probleem en de motivatie. Een behandeling duurt 25 tot maximaal 30 minuten.

Overzicht samenwerking betrokkenen MedNet:

  • Praktijk voor Ergotherapie, EVERIO

 

Fysiotherapeuten:

  • Bastiaan Waasdorp
  • Anda van Stegeren en Anita Zengerink
  • Marrit Popping
  • Liesbeth Poelman (Kinderfysiotherapeut, Heemstede)
  • Nanda Ruibing (Kinderfysiotherapeut, Hillegom)

Mensendieck Oefentherapeuten:

  • Esther de Waart en Myrke Ritskes

 

Diëtisten:

  • Janna Koopman en Martine Bragt

 

Psychologen:

  • praktijk Raaklijn
  • Leonie Sieverding (kinderpsycholoog)